They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Elantir-blog

Lista gatunków:

Gatunki liryczne:


elegia

fraszka

hymn

oda

pieśń

sonet

tren

Gatunki epickie:


nowela

opowiadanie

powieść

anegdota

bajka

epopeja (epos)

legenda

Gatunki dramatyczne:


dramat właściwy

komedia

tragedia

Gatunki mieszane to gatunki te łączą cechy różnych rodzajów literackich:


ballada

dramat romantyczny

satyra

poemat dygresyjny

poemat heroikomiczny

powieść poetycka

Gatunki pograniczne to gatunki z pogranicza literatury, nauki i publicystyki:


esej

felieton

reportaż


Wystarczyło poszukać na googlach

od jakiegoś czasu siłą rzeczy musiałam tonąć w książkach romantycznych. i tak to przebrnęłam po raz kolejny przez mego 'przeukochanego' Mickiewicza - któremu resztki szacunku ofiaruję ze względu na 'Dziady cz. III', choć całość też mi się podoba. Po 'Dziadach' przyszedł czas na 'Sonety krymskie', 'Ballady i romanse', 'Konrada Wallenroda'. Przerzucając się na innych poetów, wylądowałam na Goethem i razem z Faustem przemierzałam ciemne zakątki jego życia, by jeszcze prześliznąć się przez Byrona wraz z jego 'Korsarzem' i ' Giaurem', ostatnie spadając na 'Marię Stuart' Słowackiego. Po drodze odwiedziłam 'Zamek kaniowski' Goszczyńskiego. No i ostatecznie zakochałam się w Malczewskim, dzięki jego 'Marii'.
ale ostatnio namiętnie czytam słowniki. terminów literackich i rodzajów i gatunków literackich. mjut dla duszy
a w międzyczasie Adolf Rudnicki - Mój Wehrmacht. i ponownie Pilch - Moje pierwsze samobójstwo na przemian z Innymi rozkoszami tegoż.

OGÓLNE

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

LIRYKA:
-zapis wierszowany
-podmiot liryczny
Fraszki, Pieśni, Elegie, Treny, Hymn, Sonet, Erotyk, Oda

EPIKA:
-narrator
-bohaterowie
-akcja, wydarzenia, opisy (świat przedstawiony)
-zapis ciągły, proza
Opowiadania, Opis, Esej, Powieść, Felietony, Pamiętniki, Reportaże

DRAMAT:
-podział na role i akty
Komedia, Tragedia, Dramat właściwy, Farsa, Tragifarsa

ARCHETYP - najbardziej pierwotny typ postawy ludzkiej

TOPOS - umiejscowienie danego wzorca osobowego w konkretnym miejscu, czasie, religii, filozofii itd.

SKRZYDLATE SŁOWA - utrwalone w języku ogólnym fragmenty tekstów albo samodzielne wypowiedzenia: wyrazy, wyrażenia, określenia, hasła maksymy, przysłowia znanego autorstwa albo określonego pochodzenia (np. z Biblii lub mitologii). Często są używane bez żadnej wiedzy o pochodzeniu, ale znawcy potrafią wskazać źródło

FRAZEOLOGIZMY - frazeologizmem nazywamy utrwalone społecznie połączenie co najmniej dwóch wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczenia składników

WYRAŻENIEM IDIOMATYCZNYM nazywamy frazeologizm, którego znaczenie jest zupełnie inne niż wynika ze znaczeń każdego ze składników i z sumy tych znaczeń

Primo, dramat to rodzaj literacki.

Mamy trzy główne rodzaje literackie - eipkę, lirykę i dramat.
Gatunki - to erotyk, sonet, liryka (jako wiersz), farsa, powieść, nowela, proza dialogowa itp.

Nie musisz, jasne, że nie musisz, tym bardziej, że już chyba długo nie będzie tematu związanego z rozwojem dramatu... chyba, że weźmiesz specjalizację teatrologiczną. Ale to dla szkół dramatycznych.

Chodziło mi o to, że w tym okresie polubiłam dramat tak "naprawdę", wcześniej był dla mnie tylko łatwą formą literacką. Choć np. "Dziady" nie są proste w liceum, bo bierze się III i IV część, dramaty emocjonalne, albo "Kordiana" Słowackiego. Bleh, nie lubiłam. Tylko... wiecie, w komediach i farsach naprawdę można się zakochać! Dialogi są zabawne, postacie przerysowane, a ile przy tym frajdy...

"Fircyk w zalotach" - oświeceniowa komedia Franciszka Zabłockiego. Czasami przerabia się ją zamiast "Zemsty", ja miałam i to, i to.


Bo widzę pewną niekonsekwencję u Tolkiena w zajadłym odrzucaniu alegorii, a jednak stosowaniu przynajmniej jej elementów (chociażby w takim Kowalu... , który IMHO jest dziełem wysoce alegorycznym). (...) Reasumując: Tolkien autorytetem dla mnie nie jest i nie czuję się w obowiązku podzielania wszystkich jego poglądów , nie muszę zatem zawsze przyznawać mu słuszności i mogę mu czasem zarzucić niekonsekwencję. IMHO elementy religijne są obecne w jego twórczości i jest to obecność hmmm chociaż częściowo alegoryczna. A czysta alegoria jest jak łyżka - nie istnieje .
Kilka moich drobnych uwag na temat alegorii (offtopicznych, ale AFAIK ten temat i tak ma być wydzielony):
W słowniku terminów literackich stoi, że alegoria zbudowana jest w dużej mierze z elementów o charakterze konwencjonalnym, utrwalonych w tradycji, łatwo rozpoznawalnych. W tym sensie takie utwory Tolkiena jak "Kowal z Podlesia Wielkiego" czy "Liść Niggle'a" faktycznie niezbyt pod alegorię podchodzą... chyba że definicję rozszerzymy o występowanie elementów niekoniecznie stałych, typowych, ale także indywidualnych, właściwych danemu twórcy.
Ale i tutaj nie widzę problemu. Bo przecież twórca nie ma obowiązku być konsekwentnym chyba?
Załóżmy, że jakiś poeta w liście, artykule czy wywiadzie zdecydowanie stwierdził, że nie znosi sonetów, nigdy w życiu nie napisze żadnego sonetu, i w ogóle sonety są do niczego. A potem w jego tomiku znajdujemy wiersz, który jest ewidentnym i klasycznym sonetem. Czy mamy więc uznać, że ten utwór sonetem nie jest, choć spełnia wszystkie wymogi gatunku - tylko dlatego, że autor stwierdził, że sonetu nie napisze?
Ta sytuacja z alegorią troszeczkę przypomina mi spór o wielość bądź jedność światów Tolkiena. Jeśli autor nie zamierzał napisać alegorii, a jednak wyszła mu alegoria - to czy należy wziąć pod uwagę jego intencje, czy też efekt? Ja bym powiedziała, że to drugie. (A z drugiej strony - czy alegoria nie powinna być jednak świadoma i zamierzona...?)

repetytorium z mickiewicza:

Adam Mickiewicz

1) Biografia kluczem do odczytania tekstów literackich – tu: biografia romantyka. Tę, niestety, musicie znać.
2) Pojęcia: ballada, sonet, sonet mickiewiczowski, oda, dramat romantyczny, powieść poetycka, epos, orientalizm, prometeizm, hierofania, mesjanizm, wallenrodyzm.
3) Oda do młodości i ballada Romantyczność – manifesty nowej epoki.
4) Klasyczne i romantyczne cechy Ody do młodości.
5) Romantyczne cechy ballad Mickiewicza. ( ludowość przede wszystkim!)
6) Ewolucja bohatera romantycznego w utworach Mickiewicza – od nieszczęśliwego kochanka po walczącego o wolność. Oczywiście trzeba odwołać się do konkretnych przykładów.
7) Orientalizm Sonetów krymskich.
Konrad Wallenrod jako powieść poetycka; sens motta do utworu; wybory głównego bohatera itp.
9) Ludowość w II cz. Dziadów; kompozycja
10) IV cz. Dziadów – kompozycja, bohater werteryczny.
11) III cz. Dziadów: kompozycja, martyrologia narodu polskiego ( tu: również znajomość historii Sobolewskiego, Cichowskiego, Rollisona, bajki Goreckiego ); ocena narodu polskiego; prometeizm i mesjanizm, sen Senatora;
12) Ustęp do III cz. Dziadów – obraz Rosji i Rosjan; pomnik Piotra Wlk.
13) Wiersz do przyjaciół Moskali – geneza i sens utworu; kim byli przywołani w tekście Bestużew i Rylejew?
14) Pan Tadeusz – jako epopeja; jakie inne gatunki literackie można odnaleźć w tym utworze?; tradycje i obyczaje opisane w Panu Tadeuszu; obraz szlachty;
15) Liryki lozańskie ( Polały się łzy – „wiersz płacz”, czyli dlaczego J. Przyboś zachwycił się utworem Mickiewicza?; Nad wodą wielka i czystą – topos homo viator, peregrinatio.
16) Obowiązuje oczywiście znajomość wszystkich omawianych utworów. Zachwyt nie jest wymagany.